Vymáhání pohledávek

Postup krok za krokem k úspěšnému vymáhání pohledávek 

Při vymáhání dluhu soudní cestou vůbec nezáleží na tom, zda vám dluží soukromá osoba nebo firma, základní postup je pokaždé stejný.

 

1. Shromáždíte veškeré potřebné písemné dokumenty, které s případem souvisí

Tento krok je jedním z nejdůležitějších, pro úspěšné vymáhání pohledávek. Musíte mít k dispozici co nejvíce dokumentů o tom, že jste dlužníkovi opravdu poskytli peníze, kolik to bylo a kdy je vám měl splatit. Nejlepší je mít vše podchyceno písemně, protože důkazní břemeno u soudu nesete právě vy, jako věřitel.

Ideální je mít k dispozici smlouvu nebo směnku, jednoduše doklad o tom, že jste dlužníkovi peníze předali – dále výpis z účtu, příjmový doklad atp. Podnikatelé by si měli připravit smlouvu, podepsanou objednávku, vystavenou fakturu, případně u předaného zboží podepsaný dodací list.

 

2. Rozhodnete se, zda podáte žalobu sám, nebo prostřednictvím právního zástupce

Každá žaloba musí splňovat určité formální náležitosti. Je tedy vhodné se předem poradit s právníkem či advokátem, který má s vymáháním pohledávek zkušenosti. Naši právní zástupci vám jsou v této oblasti plně k dispozici.

 

3. Podáte k soudu řádně vyplněný návrh na elektronický platební rozkaz či návrh na vydání platebního rozkazu

Podání návrhu na platební rozkaz elektronickou cestou je u nás čím dál tím oblíbenější. Za minulý rok bylo podáno touto cestou několik set tisíc žalob. V takovém případě je však nutné, aby věřitel měl k dispozici takzvaný elektronický podpis, bez kterého nemůže návrh na elektronický platební rozkaz podat, a zároveň zvládl přesně vyplnit příslušné formuláře. Výhodou tohoto způsobu podání jsou nižší soudní poplatky - v rámci naší praxe využíváme elektronických platebních rozkazů!

 

4. Nezapomeňte obratem uhradit soudní poplatek v příslušné výši, a to přímo na účet soudu

Občas se stává, že naši klienti – věřitelé - zapomenou uhradit soudní poplatek, který se platí přímo na účet soudu a pak se diví, že soud se jejich případem stále ještě nezabývá. Soudní poplatek dostane věřitel po vyhraném sporu zpět. Podklady k platbě obdržíte od našeho právního zástupce.

Čekáte na rozhodnutí soudu

Obvyklá doba od podání a uhrazení soudního poplatku k rozhodnutí soudu je na základě našich zkušeností velmi individuální. Záleží vždy na vytíženosti soudu, ke kterému jste návrh podali, běžně se lhůty pohybují cca od 3 do 7 měsíců. Tuto dobu nelze nijak urychlit, je nutné se obrnit trpělivostí a čekat. Chcete-li vědět v jakém stádiu je vaše žaloba, stačí se podívat sem.

Po vydání rozhodnutí soudu běží lhůta na podání odporu

V případě, že dlužník podá odůvodněný odpor, soud platební rozkaz zruší a pak nařídí jednání, během kterého se celý spor bude řešit. Je-li dlužníkovi platební rozkaz doručen do vlastních rukou a on ve vymezené lhůtě odpor nepodá, pak platební rozkaz nabývá právní moci a dlužník musí dluh zaplatit. Neučiní-li tak, můžete v tuto chvíli svůj případ předat exekutorovi k vymáhání.

Praktické informace

Vymáhání pohledávek - praktické informace

13.11.2010 20:19
Pár rad, jak se vyhnout zbytečným komplikacím při vymáhání pohledávek: Ověřte si, že vámi vybraná společnost, kterou chcete pověřit vymáhání svých pohledávek, má oprávnění poskytovat právní služby a zda je společnost zapsána v obchodním rejstříku https://www.justice.cz/ V případě, že právnímu zástupci podepisujete plnou moc, ověřte si na na stránkách https://www.cak.cz/ zda advokát je zapsán jako člen advokátní komory. Než podepíšete plnou moc nebo smlouvu, nechte si doklady zaslat předem a v klidu si je přečtěte. Nechte si předem vyčíslit veškeré případné náklady na vymáhání, a to i pro případ, že budete chtít odstoupit od smlouvy. Prolustrujte si svého dlužníka - zjistěte, zda na něj nejsou vedeny exekuce, není v insolvenci nebo v konkurzu.

Největší mýty spojené s právním vymáháním pohledávek

13.08.2010 20:23
Vymáhání pohledávek - dluhů je drahé uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě, protože náklady v podobě soudních poplatků a nákladů na našeho advokáta hradí dlužník resp. ten, kdo bude zavázán k úhradě za vmáhání dluhu. Pouze na počátku je potřeba ze strany věřitele zaplatit soudní poplatek. Budu muset chodit po soudech i toto tvrzení je pouhý mýtus - soudní jednání se nařizují pouze ve 20 až 30 % případů a i při těchto jednáních se vychází výhradně z předložených listin. Pokud máte svoji pohledávku řádně zdokumentovanou, tak vaše účast na soudním jednání při vymáhání dluhu není vůbec potřebná. Vymáhání pohledávek je neúčinné a zdlouhavé zejména u menších částek je účinnost jejich vymáhání vysoká. Čas potřebný na vymáhání dluhu je odvislý zejména od rychlosti soudu a následně i aktivity exekutora. V ideálním případě uplyne mezi předáním pohledávky k vymáhání a samotným vymožením 6 až 7...