Ceník

. Ceny soudních poplatků jsou k nahlédnutí zde.

Úplné znění zákona o soudních poplatcích

Úplné znění zákona o soudních poplatcích

13.11.2013 20:41
II. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ   ČÁST PRVNÍ Změna zákona o soudních poplatcích   § 4 Vznik poplatkové povinnosti (1) Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost a) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen „návrh na zahájení řízení“), b) podáním odvolání, c) podáním dovolání, d) podáním kasační stížnosti, e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, e) f) ve vyrovnacím řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím, jímž soud prohlásí vyrovnání za skončené, f) g) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti se schválením smíru ve smírčím řízení, g) h) uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného...