Alimenty - vymáhání výživného

Tato problematika je poměrně široká a komplikovaná, přitom trápí spoustu rodičů, kteří se nemohou domoci soudem stanoveného výživného. V Poradně věřitele přistupujeme ke každému případu individuálně a snažíme se v maximální míře pomoci všem, kteří mají nárok na alimenty, ale bývalý partner jim je nehradí.

 

Jak vám můžeme pomoct při vymáhání alimentů?

  • Kontaktujte nás v pracovní dny od 8 do 17 hodin na telefonním čísle: 777 905 815 nebo nám napište e-mail na poradna@poradnaveritele.cz s uvedením faktů + přiložte jako přílohu doklad o soudem stanoveném výživném

  • Jakmile případ posoudíme a zhodnotíme možnosti, jak vám pomoct připravíme vám k podpisu patřičné dokumenty, abychom se vašeho případu mohli ujmout a začít jej řešit

  • Spolupracujeme s celou řadou zkušených právníků i exekutorů, kteří se snaží ke každému případu přistupovat maximálně efektivně tak, abyste co nejdříve obdrželi peníze, na které má vaše dítě nebo vy nárok

 

Dlužné alimenty se stále častěji vymáhají pomocí exekucí. Úhrada soudem stanoveného výživného na dítě má totiž přednost i před jinými závazky dlužníka a srazit mu ze mzdy lze až dvě třetiny, namísto obvyklé třetiny.

 

Jak na neplatiče?

Jakým způsobem může být dluh osobě pečující o dítě uspokojen?

07.02.2012 11:56
Exekuce k vymožení peněžitého plnění lze provádět formou srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitosti a prodejem podniku. Kdy může být nařízena exekuce? Aby mohla být nařízena soudní exekuce, musí věřitel soudu předložit tzv. vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul). Tím je ve většině případů rozsudek, který dlužníku nařizuje v určité lhůtě plnit. Jestliže dlužník ve lhůtě neplní, může věřitel navrhnout soudu provedení exekuce.   U běžného výživného exekutor vymáhá současnou povinnost hradit, to znamená, že dlužník aktuální výživné nehradí dítěti či exmanželovi,...