Soudní poplatky

Výše soudních poplatků - od roku 2011

 

Žaloby o zaplacení - spory o peněžní částky, vč. odvolání:

  • Do částky 20.000,- Kč 1.000,- Kč

  • Od 20.000,- Kč do 40.000.000,- Kč 5% z žalované částky

  • V částce vyšší než 40.000.000,- Kč je soudní poplatek 2.000.000,- Kč a 1% z částky přesahující 40.000.000,- Kč s tím, že částka nad 250.000.000,- Kč se nezapočítává.


Elektronické platební rozkazy:

  • Do částky 20.000,- Kč 800,- Kč

  • V částce vyšší než 20.000,- Kč 4% z žalované částky


Spory o nemovitosti, vč. odvolání:

  • Za každou nemovitost 5.000,- Kč, kdy za každou nemovitost se považují všechny nemovitosti zapsané na jednom listu vlastnictví.

Úplné znění zákona o soudních poplatcích

Úplné znění zákona o soudních poplatcích

13.11.2013 20:41
II. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ   ČÁST PRVNÍ Změna zákona o soudních poplatcích   § 4 Vznik poplatkové povinnosti (1) Jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost a) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen „návrh na zahájení řízení“), b) podáním odvolání, c) podáním dovolání, d) podáním kasační stížnosti, e) v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu, e) f) ve vyrovnacím řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím, jímž soud prohlásí vyrovnání za skončené, f) g) uložením povinnosti...