Největší mýty spojené s právním vymáháním pohledávek

13.08.2010 20:23

Vymáhání pohledávek - dluhů je drahé

uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě, protože náklady v podobě soudních poplatků a nákladů na našeho advokáta hradí dlužník resp. ten, kdo bude zavázán k úhradě za vmáhání dluhu. Pouze na počátku je potřeba ze strany věřitele zaplatit soudní poplatek.

Budu muset chodit po soudech

i toto tvrzení je pouhý mýtus - soudní jednání se nařizují pouze ve 20 až 30 % případů a i při těchto jednáních se vychází výhradně z předložených listin. Pokud máte svoji pohledávku řádně zdokumentovanou, tak vaše účast na soudním jednání při vymáhání dluhu není vůbec potřebná.

Vymáhání pohledávek je neúčinné a zdlouhavé

zejména u menších částek je účinnost jejich vymáhání vysoká. Čas potřebný na vymáhání dluhu je odvislý zejména od rychlosti soudu a následně i aktivity exekutora. V ideálním případě uplyne mezi předáním pohledávky k vymáhání a samotným vymožením 6 až 7 měsíců.

Vymáhání malých částek se nevyplatí

jak jsme již uváděli, zejména u menších částek v řádu tisíců nebo desetitisíců je účinnost jejich vymáhání velmi vysoká, protože dlužník je obvykle schopen snáze zaplatit dluh. Vymahatelnost dluhů klesá společně s rostoucí výší dlužné částky. Praktický postup je v praxi takový, že exekutoři detailně zmapují majetek a příjmy dlužníka a rozhodnou o dalších krocích při exekuci. Pamatujte, že pro vymáhání dluhu soudní cestou neexistuje žádná finanční hranice – tzn. ani horní, ani dolní!

Vymáhání pohledávek s sebou nese spoustu papírování

k účinnému vymáhání dluhu potřebujete stejné podklady, které již máte k dispozici v souvislosti s účetnictvím a svojí pracovní činností. Jsou to zejména faktury a záznamy o poskytnutí služeb nebo dodání zboží – jedná se o dodací listy či předávací protokoly.

ZÁVĚREM

vymáhání dluhů je obvykle během na delší trať, všechny počáteční náklady s tím spojené přitom nese věřitel, který si musí vzít advokáta, případně i znalce, platit soudní poplatky a následně i náklady na exekuci, pokud dlužník nemá vůbec žádný majetek. To vše představuje překážku odrazující řadu věřitelů od toho, aby se touto cestou vůbec vydávali.

 

Jsme si vědomi těchto nepříjemných skutečností, přesto všem doporučujeme, aby se jen tak nevzdávali a své peníze tak doslova neodevzdávali svým dlužníkům! POMŮŽEME VÁM.

  • díky svým zkušenostem jsme schopni počáteční náklady na vymáhání dluhu minimalizovat na opravdu nezbytné minimum
  • spolupracujeme s exekutory, kteří v případě nevymožení žádné částky nežádají po věřiteli úhradu celých nákladů - ale jen minimální paušál na úhradu telefonů a cestovné s případem spojené
  • vašeho případu se rádi ujmeme a postaráme se o vás od podání návrhu na elektronický platební rozkaz až po vydání exekuce