Deset kroků k úspěšnému vymáhání pohledávek

13.01.2011 20:47

Jaké kroky následují v případě, že jste se rozhodli žalovat svého dlužníka?

  1. Shromáždíte veškeré potřebné písemné dokumenty, které s případem souvisí.

  2. Objednáte se na bezplatnou konzultaci do Poradny věřitele - je nutné si rezervovat přesnou hodinu návštěvy, ať zbytečně nečekáte!

  3. Proberete svůj případ s právníkem - společně vyhodnotíte, zda máte šanci vyhrát soudní spor.

  4. Rozhodnete se, zda podáte žalobu sám, nebo prostřednictvím právního zástupce.

  5. Podáte k soudu řádně vyplněný návrh na platební rozkaz či návrh na elektronický platební rozkaz (u EPR jsou nižší soudní poplatky).

  6. Zaplatíte co nejdříve soudní poplatek v příslušné výši, a to přímo na účet soudu, příslušný soud vás k tomu sám vyzve.

  7. Čekáte na rozhodnutí soudu - obvyklá doba je 3 - 7 měsíců, ale záleží vždy na vytíženosti soudu. Tuto dobu nelze nijak urychlit, v případě, že jste podali žalobu prostřednictvím Poradny, pak vás po obdržení vyjádření soudu obratem informujeme.

  8. Po vydání rozhodnutí soudu běží lhůta na podání odporu.

  9. V případě, že není podán odpor, musí vám dlužník zaplatit svůj dluh. Neučiní-li tak, máte právo takto odsouzený případ předat exekutorovi.

  10. V případě, že je dlužníkem podán oprávněný odpor, nařídí soud jednání a o příslušných termínech vás bude písemně informovat.