Jakým způsobem může být dluh osobě pečující o dítě uspokojen?

07.02.2012 11:56

Exekuce k vymožení peněžitého plnění lze provádět formou srážek ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitosti a prodejem podniku.

Kdy může být nařízena exekuce?

Aby mohla být nařízena soudní exekuce, musí věřitel soudu předložit tzv. vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul). Tím je ve většině případů rozsudek, který dlužníku nařizuje v určité lhůtě plnit. Jestliže dlužník ve lhůtě neplní, může věřitel navrhnout soudu provedení exekuce.

 

U běžného výživného exekutor vymáhá současnou povinnost hradit, to znamená, že dlužník aktuální výživné nehradí dítěti či exmanželovi, který ho má v péči, ale exekutorovi, který si tak exekucí vynucuje průběžné hrazení. Lze říct, že dokud to oprávněný (nejčastěji matka dítěte) nezastaví, tak exekuce běží pořád dál. Jinými slovy plátce výživného (povinný) se tak může dostat do nekonečného tlaku. I když párkrát zaplatí, tak hrozba exekuce nad ním visí pořád. To znamená, že mu při neuhrazení může být zmrazen účet, nebo pokud má v osobním vlastnictví nemovitost, exekutoři na ni dají v katastru nemovitostí tzv. plombu, takže byt nebo dům nemůže prodat.