www.spotrebitel.net - Zaměstnavatelé dluží bývalým zaměstnancům statisíce, ti o tom nevědí

11.09.2014 10:57

Řada zaměstnavatelů se svými zaměstnanci sjednává konkurenční doložky. Tyto doložky znamenají, že zaměstnanci po skončení zaměstnání mají omezit svoji další výdělečnou činnost, která by mohla být konkurenční vůči opouštěnému zaměstnavateli. Ten je však na druhou stranu povinen zaměstnanci za toto omezení poskytnout přiměřené finanční vyrovnání. Nároky zaměstnanců s průměrnou mzdou se nejčastěji pohybují ve výši 150.000 – 300.000 Kč, u manažerských pozic dosahují i násobných částek. Avšak kvůli různým trikům se zaměstnavatelé této povinnosti snaží vyhnout.

Ústavní soud ve svém nejnovějším rozhodnutí potvrdil stanovisko zastávané Nejvyšším soudem, že odstoupit od konkurenční doložky může zaměstnavatel pouze, pokud si to se zaměstnancem dohodl, a to jedině z předem dohodnutých důvodů. Jiný názor by byl podle Ústavního soudu nespravedlivý, jelikož by se jednalo o narušení rovnosti smluvních stran a zásah do práva zaměstnance na svobodnou volbu povolání. „Pokud zaměstnavatel odstoupil od konkurenční doložky bez udání relevantních důvodů anebo možnost odstoupení nebyla se zaměstnancem vůbec dohodnuta, má zaměstnanec právo na plnou finanční kompenzaci a může se jí domáhat až 3 roky zpětně,“ radí Tomáš Liškutín, advokát specializující se na pracovní právo.

Nezřídka se stává, že zaměstnavatelé vypovědí konkurenční doložku bez udání důvodů v posledních dnech trvání výpovědní doby. „Takové jednání protiprávně poškozuje zaměstnance, jelikož v průběhu výpovědní doby odmítají pracovní nabídky v oboru právě kvůli dohodnuté konkurenční doložce,“ upřesňuje Tomáš Liškutín.

Problematika konkurenčních doložek není jednoduchá a řešení každého případu vyžaduje důkladné posouzení. „Platnost konkurenční doložky a výše finančního vyrovnání se liší také podle toho, zda byla uzavřena do konce roku 2011 nebo později,“ dodává Tomáš Liškutín. Pokud tedy zaměstnanec již skončil anebo má skončit v zaměstnání a má sjednanou konkurenční doložku, může požádat o vysvětlení svých práv odborovou organizaci anebo se může obrátit na advokáta, který případně pomůže i s vymáháním příslušné finanční kompenzace.

Nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu je pro zaměstnavatele důrazným upozorněním, že sjednávání konkurenčních doložek a jejich rušení je nutné věnovat náležitou pozornost. Jednoduché opisování vět ze zákona v tomto případě neobstojí. „Konkurenční doložku je nutné formulovat tak, aby byla v případě odstoupení nezpochybnitelná. V opačném případě zaměstnavatelům hrozí, že budou muset vždy vyplácet nemalé finanční vyrovnání,“ uzavírá advokát Tomáš Liškutín.

Mgr. Tomáš Liškutín, advokát

Marie Vrábelová, editorka

 

více zde: spotrebitel.net/spolecnost-a-pravo/3328-zamstnavatele-dlui-byvalym-zamstnancm-statisice-ti-o-tom-nevdi