www.life4us.cz - Firmy ve vymáhání dluhů přitvrzují

21.09.2011 15:03

Shodují se, že vymahatelnost práva je u nás vyšší

Zástupci firem, kteří mají ve své pracovní pozici na starosti správu a vymáhání pohledávek se shodují, že dlužníků v poslední době přibývá, nicméně firmy tyto pohledávky řeší stále rychleji a efektivněji. S přibývajícím množstvím případů se snižuje tolerance a shovívavost firem vůči dlužníkům a jejich nedoplatkům. Věřitelé se hájí, že takto razantně postupovat musí, aby nedostatek cash flow neohrozil jejich vlastní existenci. Shodují se však, že vymahatelnost práva se v České republice v poslední době zvyšuje.


více na: www.life4us.cz/domacnost-topmenu-33/103/4521-firmy-ve-vymahani-dluh-pitvrzuji