www.idnes.cz - Úvěroví žraloci vymysleli nové nástrahy, jak obrat lidi o peníze

15.02.2012 13:42

Se splácením úvěrů se potýkají už i lidé, kteří si to donedávna neuměli ani představit. Jedním z důvodů je, že neférové úvěrové firmy vymýšlejí nové finty, na které se jim daří nachytat i jinak obezřetné muže a ženy. Potvrzují to specialisté dluhových poraden.

Rodiny tak přicházejí o tisíce i veškeré majetky. Příkladem je muž, který přinesl do poradny směnku v domnění, že ji spolupodepsal jako svědek. Myslel si, že podpisem na dokladu stvrzuje, že firma jeho kamaráda půjčila jistému muži velmi vysokou částku.

Jak mu v poradně sdělili, šlo o vážnou životní chybu. Kvůli svému podpisu se důvěřivec stal ručitelem velmi vysokého úvěru a půjčku ve výši pěti milionů korun bude muset splácet sám. Pravý dlužník totiž peníze utratil a nemíní vrátit ani korunu.

Směnka je cenný papír, který lze prodat

"Směnka je bezesporu zajímavý nástroj, který může dobře posloužit k vymáhání dluhu, ale stejně tak může značně finančně ublížit," upozorňuje právník Rostislav Kovář z bezplatného poradenského portálu Poradnavěřitele.cz.

Zákon definuje směnku jako obchodovatelný cenný papír, směnka musí být vždy písemná a je platná jedině tehdy, když jsou splněny všechny zákonné požadavky. Řada lidí, kteří kývnou na půjčku zajištěnou směnkou či blankosměnkou, však zpravidla netuší, jaká rizika může podpis takového papíru přinést.

"Na směnce jsou důležité podpisy, které nelze nahradit razítkem ani jakkoliv jinak, není však nutné jejich notářské ověření. Podpis musí být napsán vlastní rukou a umístěn po textem směnky," upozorňuje Kovář.

 

Kde radí zdarma

Poradna při finanční tísni

"Málokdo si při podepsání směnky či blankosměnky uvědomí, že jde o cenný papír, jehož další vlastností je i snadná převoditelnost," dodává David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Pokud dlužník poruší jakoukoliv úvěrovou podmínku, třeba proto, že nestihne poslat jednu splátku včas nebo odmítne hradit nepřiměřenou pokutu, začne mít velký problém. Majitel směnky snadno získá od soudu takzvaný exekuční titul a může nechat dlužníkovi zabavit jeho majetek.

Úvěr na blankosměnku může být velký risk

Dokonale chytračit umí některé úvěrové firmy zvláště s blankosměnkami, tedy neúplnými směnkami. A používají dokonce velmi drsné praktiky, aby se mohly domáhat okamžitého vrácení dluhu včetně úroků a pokut.

Klidně například vyplní blankosměnku svévolně nebo v rozporu s dohodou a promění ji tak v plnohodnotnou směnku, kterou uplatní před soudem. Kalkulují přitom s tím, že má dlužník na obranu jen pouhé tři kalendářní dny, kdy může podat kvalifikovanou námitku, že šlo o neoprávněné vyplnění.

"Ani jeden z klientů, který se na naši poradnu obrátil, se nedokázal účinně bránit, pokud vůbec začal. Třídenní lhůta k podání obranného prostředku je extrémně krátká," upozorňuje Šmejkal.

Finanční dopad bývá v takových případech pro dlužníka velmi citelný. Na směnce se totiž může objevit výrazně vyšší cifra, než byla skutečná výše úvěru. Původní věřitel může směnku prodat a její nový majitel se začne domáhat vrácení částky, která je na směnce uvedena. A nejen to, vychytralá úvěrová firma, která směnku prodala, může dál požadovat, aby dlužník splatil i samotný úvěr. V konečném součtu se tak jeden závazek může klidně proměnit ve dva a dluh narůst do obrovských rozměrů.

 

Co je dobré vědět

Blankosměnka:

  •  V okamžiku emise záměrně a dočasně postrádá minimálně jednu svoji podstatnou náležitost, případně směnečnou doložku.
  • Jedná se tak o směnku s neúplným obsahem, která je emitována s vědomím, že ji její držitel na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na směnku úplnou.
  • Vyplňovací právo vzniká na základě dohody, smlouva o udělení vyplňovacího práva může být uzavřená písemně, ústně, ale i konkludentně, tedy mlčky.

Zdroj: Poradna při finanční tísni

Závěť sepsaná ve prospěch věřitele je nezákonná

Na další neférovou úvěrovou nástrahu upozornil letos v lednu Nejvyšší soud v Brně. Jde o případy, kdy si starší člověk potřebuje půjčit peníze na zdravotní péči, pečovatelskou službu či pro jiný účel a do zástavy vloží nemovitost.

 

Co říká zákon

Občanský zákoník, § 39:

  • Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Posléze jej banka přiměje podepsat závěť, že v případě smrti odkazuje nemovitý majetek peněžnímu ústavu. Odkázaný majetek přitom mnohonásobně převýší částku, kterou musí dlužník splácet.

"Tento postup je nejen neetický, ale je i obcházením zákona, protože banky mají jiné možnosti, jak si zajistit splacení půjčených peněz," říká mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig.

Jinými slovy: závěť je jednostranný projev vůle, zatímco zajištění závazku je dvoustranný právní úkon. Pokud poskytovatel úvěru vyžaduje sepsaní závěti kvůli zajištění dluhu, jde o neplatný právní úkon. "A navíc nemravný," zní jasné stanovisko Nejvyššího soudu.

Zdroj: https://finance.idnes.cz/uverovi-zraloci-vymysleli-nove-nastrahy-jak-obrat-lidi-o-penize-pxc-/viteze.aspx?c=A120214_120625_viteze_sov