www.idnes.cz - Půjčila mu 100 tisíc, když peníze nevracel, uměla si ho dobře ohlídat

22.10.2014 09:45
Počty bankrotářů v Česku přibývají. Každý osobní bankrot přitom výrazně zasahuje nejen do života dlužníka, ale i jeho věřitelů. Praxe potvrzuje, že řada lidí, kteří půjčili třeba svým blízkým či dobrým známým, musí být velmi aktivní a dlužníka si dobře ohlídat, aby o své peníze nepřišli.

Příkladem je paní Irena, jejíž případ pomáhali řešit právníci Poradny věřitele.cz. Půjčila svému známému 100 tisíc korun. Ten jí zpočátku splácel peníze podle domluveného harmonogramu, ale po třech splátkách se začal vymlouvat, oddalovat termíny plateb, a pokud už nějaké peníze poslal, šlo jen o malé částky. Nakonec přestal platit úplně. Irena to nevzdala, známý jí stále dlužil vysokou částku, celkem 80 tisíc korun.

„Prostřednictvím advokáta podala návrh na vydání platebního rozkazu. Soud její žádosti vyhověl a dlužníkovi uložil povinnost paní Ireně tuto částku zaplatit. Ten však nezačal své závazky hradit ani na základě platebního rozkazu, takže nakonec musel zasáhnout až exekutor. V průběhu dalšího zhruba půl roku se exekutorovi podařilo z platu dlužníka ve prospěch paní Ireny získat dalších 14 tisíc,“ přibližuje Kateřina Procházková, mluvčí poradenského portálu Poradna věřitele.cz.

Dlužník požádal soud o povolení osobního bankrotu

Známý paní Ireny měl ale více věřitelů, a protože nestíhal splácet ani těm, podal letos v červenci návrh na osobní bankrot, který mu byl povolen 28. srpna. Irena se o tom dozvěděla od právníků. Aby ze svých peněz ještě něco získala, musela svoji pohledávku s jejich pomocí přihlásit u příslušného soudu, a to nejpozději do 30 dní. Pokud by tento termín propásla, pak by ze zbývajících 66 tisíc už nikdy nic neviděla. Termín naštěstí stihla, v následujících pěti letech tak v pravidelných splátkách získá zpět minimálně 30 procent z dlužné částky.

V případě osobního bankrotu dlužníka však velká řada věřitelů nestihne svoji pohledávku přihlásit včas a je-li pohledávka nezajištěná například zástavním právem k nemovitosti dlužníka, věřitel o své peníze přijde,“ upozorňuje Kateřina Procházková.

Jak je to možné? Jednoduše proto, že dlužníci nemají ze zákona povinnost informovat své věřitele, že požádali soud o povolení osobního bankrotu. Je tak jen a jen na aktivitě věřitele, aby si svého dlužníka ohlídal, alespoň jednou za měsíc otevřel insolventní rejstřík na stránkách www.justice.cz a prověřil si, zda jeho dlužník náhodou nepodal návrh na osobní bankrot.

„S rostoucím počtem osobních bankrotů roste i procento rozhořčených věřitelů, kteří nejčastěji z neznalosti zákona přicházejí o své peníze,“ upozorňuje advokát Tomáš Chalupa spolupracující s portálem Poradna věřitele.cz. Jak dodává, čím dál častěji se setkává i s případy, kdy se kvůli insolvenci dlužníka dostanou do velkých finančních potíží sami věřitelé.

Při půjčování peněz se proto vždy vyplatí velká obezřetnost. Rozhodně nepůjčujte bez písemné smlouvy či jiného dokladu o půjčce, jako je například směnka. Pokud chcete půjčit větší sumu peněz, žádejte po svém dlužníkovi zástavu. Získáte tak pozici zajištěného věřitele. „Zajištěnému věřiteli zůstává zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku na rozdíl od nezajištěného věřitele, který takové privilegium nemá,“ vysvětluje advokát Tomáš Chalupa. Jinými slovy – v případě, že by dlužník peníze nevrátil, můžete po uplynutí splatnosti zastavenou věc později zpeněžit.

A jak postupovat, když dlužník přestane vracet půjčené peníze a směřuje k osobnímu bankrotu ? Právníci právní poradny věřitele doporučují držet se několika zásad:

  • Dlužníky je nutné čas od času kontrolovat v insolvenčním rejstříku – ideálně jednou měsíčně, pokud chcete stihnout soudem určený termín a podat přihlášku včas, abyste o své peníze nepřišli.
  • Na tuto kontrolu nesmíte zapomenout ani v případě, že se už pustíte do soudního vymáhání pohledávky, obzvlášť pokud nemáte právního zástupce.
  • Jestliže zjistíte, že dlužník podal návrh na oddlužení, rozhodně doporučujeme konzultaci s právníkem – v příslušném rozhodnutí insolvenčního soudu je uvedený i termín, do kdy je nutné pohledávku přihlásit.
  • Věřitel musí svoji pohledávku přihlásit nejen včas, ale také formálně správně, a k tomu je nutné řádně vyplnit příslušné formuláře.
  • Zároveň doporučujeme stále sledovat vývoj insolvenčního řízení dlužníka, aktivně se účastnit projednávání případu v insolvenčním řízení, chodit na věřitelské schůze a zajistit si tak co největší uspokojení pohledávek.
  • Po řádném uplynutí pětileté lhůty, po kterou probíhá oddlužení, by si měl věřitel nebo jeho právní zástupce ještě ověřit, zda dlužník k soudu podal návrh na osvobození od placení pohledávek, zjistí tak aktuální stav svých vymahatelných pohledávek.

Čtete rádi iDNES.cz? Podpořte nás svým hlasem v anketě Křišťálová lupa.

Autor:
 

Zdroj: https://finance.idnes.cz/veritel-a-dluznik-jak-ohlidat-dluznika-dyc-/viteze.aspx?c=A141020_102655_viteze_sov#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box