www.finexpert.e15.cz - Jste ručitel? Na vlastní úvěr raději zapomeňte

10.06.2011 12:34

 

Ručení je specifický právní vztah a upravuje jej občanský i obchodní zákoník, přičemž je ze zákona vyžadována jeho písemná forma. Smyslem ručitelství je poskytnout věřiteli nejčastěji bance – pocit jistoty, že o peníze, které půjčuje, nepřijde nadobro.

Ručitel totiž na sebe bere povinnost této bance vše vrátit, pokud to za předem dojednaných podmínek neudělá dlužník. Ručitel tak svým podpisem slibuje, že za určitých okolností zaujme dlužníkovo místo a že tento cizí dluh vyrovná ze svého majetku.

 

více na: finexpert.e15.cz/jste-rucitel-na-vlastni-uver-radeji-zapomente