www.finexpert.e15.cz - Co dělat, když vám dlužník dluhy nevrací - Krok za krokem k úspěšnému vymáhání pohledávek

06.05.2011 14:50
Soudní poplatky co nevidět podraží zhruba na dvojnásobek a věřitelé na poslední chvíli zaplavují soudy návrhy na vydání platebního rozkazu.

Velké množství podání se však vrací pro formální nedostatky. Při vymáhání dluhu soudní cestou vůbec nezáleží na tom, zda vám dluží soukromá osoba nebo firma, základní postup je pokaždé stejný.

více na: finexpert.e15.cz/co-delat-kdyz-vam-dluznik-dluhy-nevraci