www.finaparada.cz - Insolvence potápí dlužníky i věřitele

29.10.2014 14:31

Jen
za prvních osm měsíců letošního roku bylo podle společnosti Czech
Credit Bureau vyhlášeno už 13.184 osobních bankrotů a další tisíce lidí
se k tomuto kroku právě připravují. V roce 2013 se celkový počet soudem
povolených oddlužení vyšplhal dokonce na 19.165. Každý osobní bankrot
přitom výraznou měrou zasáhl nejen do životů dlužníků ale i jejich
věřitelů, kteří často ani netuší, že by měli svoji pohledávku včas
přihlásit, jinak existuje vysoká pravděpodobnost, že ze svých peněz
neuvidí ani korunu.
Podat návrh na osobní bankrot mohli dlužníci
poprvé v lednu 2008, od té doby se počet návrhů na oddlužení rok od roku
zvyšuje. Svědčí o tom i statistická data, která uvádí, že od ledna 2008
už bylo vyhlášeno více jak 70 tisíc osobních bankrotů!
Zajímejte se o svého dlužníka
Všichni
věřitelé by si měli uvědomit, že se o své peníze musí aktivně starat a
pravidelně si hlídat, jestli jejich dlužník nepodal žádost o osobní
bankrot. "Praxe je zatím bohužel taková, že velká řada věřitelů v
případě osobního bankrotu dlužníka nestihne svoji pohledávku přihlásit
včas. Ve většině případů to znamená nejpozději do třiceti dnů ode dne
rozhodnutí soudu o úpadku. Jestliže věřitel svoji pohledávku v této
lhůtě neuplatní, pak se taková pohledávka v rámci insolvenčního řízení
neuspokojuje a věřitel může v konečném důsledku o své peníze nadobro
přijít. Nejde-li o případ zajištěného věřitele či jiný zákonem stanovený
případ." Vysvětluje Mgr. Kateřina Procházková, mluvčí poradenského
portálu poradnaveritele.cz a dodává, že pokud je dlužníkovi povolen
osobní bankrot, musí být schopen během následujících pěti let zejména
plnit splátkový kalendář a jiné povinnosti a to v závislosti na
schváleném způsobu oddlužení. Nejčastěji to znamená uhradit alespoň 30
procent z dlužné částky. Aby na tuto podmínku s ohledem na výši svého
příjmu vůbec dosáhl, pokouší se leckdy před soudem zatajit své další
dluhy a tudíž i věřitele.
Insolvenční rejstřík - seznamte se, prosím
Lze
doporučit, aby každý věřitel zhruba jednou za měsíc zkontroloval
insolvenční rejstřík na stránkách www.justice.cz a prověřil si tak svého
dlužníka, zda náhodou nepodal návrh na osobní bankrot. Dlužníci totiž
nemají ze zákona povinnost o této skutečnosti své věřitele informovat.
Například
v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře pokud dlužník
následujících pět let řádně plní své povinnosti, neporušuje podmínky,
které s sebou tento způsob oddlužení nese, pak ho soud po pětiletém
procesu na jeho návrh osvobodí od placení všech dluhů, vyjma výše
uvedených zákonem stanovených případů, které mu v minulosti vznikly až
do doby účinnosti schválení oddlužení. Proto věřitel, který v tomto
případě svoji pohledávku nepřihlásil včas, už má bohužel smůlu, nejde-li
o zákonem stanovené případy, na které se osvobození dlužníka
nevztahuje. A nezáleží na tom, v jaké fázi se jeho pohledávka zrovna
nachází, zda je před splatností, po splatnosti, zda má v ruce platební
rozkaz od soudu, nebo zda exekutor už začal dluh vymáhat.
"V
takovém případě by se měl nejlépe poradit s právníkem a především rychle
jednat. S rostoucím počtem osobních bankrotů totiž roste i procento
rozhořčených věřitelů, kteří nejčastěji z neznalosti zákona přicházejí o
své peníze." upozorňuje advokát Tomáš Chalupa spolupracující s portálem
poradnaveritele.cz a dodává, že se čím dál častěji setkává s případy,
kdy se díky insolvenci dlužníka dostanou i sami věřitelé posléze do
velkých finančních problémů. I přes opakované varování si totiž lidé na
sebe stále velmi často berou půjčky kvůli někomu jinému. Ten pak
nesplácí, peníze utratí a podá si žádost o osobní bankrot. Začarovaný
kruh se uzavírá. Věřitel, který je zároveň dlužníkem, se dostává do
problémů - nestíhá splácet a občas nevidí jiné východisko, než také
požádat o osobní bankrot.
Chtěl si ji vzít, ona chtěla jen peníze
Podobnu
zkušenost nedávno zažil i pan Martin z Prahy. Seznámil se se
sympatickou slečnou. Ta však byla, jak se ukázalo později, v tíživé
životní situaci. Pan Martin jí chtěl pomoci a demonstrovat tak, že
jejich budoucí společný život myslí opravdu vážně. Vzal si u nebankovní
společnosti půjčku na 100 tisíc, peníze slečně předal a pak už neviděl
ani ji ani peníze. Spolu s úroky musí vrátit přes 160 tisíc, ale nyní už
nemá na další splátky.
"Předpokládal jsem, že to ze dvou platů
nějak utáhneme, ani ve snu mě nenapadlo, že tu obrovskou sumu budu muset
zaplatit sám, aniž bych z toho užil jedinou korunu. Mám i jiné půjčky a
nestíhám je platit, takže po poradě s právníkem nevidím jiné
východisko, než požádat o osobní bankrot. Přesto jsem se rozhodl peníze
zkusit vymáhat. Co na tom, že případný výtěžek půjde do kapsy mým
věřitelům. Budu rád, když i ji spravedlnost doběhne." Říká pan Martin,
který je skálopevně odhodlaný sám nebo prostřednictvím svého právníka
lustrovat insolvenční rejstřík a hlídat, zda se jeho bývalá láska
neodhodlala k podobnému oddlužovacímu kroku jako on.
Restart po pěti letech
Zákon
je v této situaci vůči dlužníkům i věřitelům poměrně přísný.
Nezajištění věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení tedy dostanou
minimálně 30 procent své pohledávky, pokud ovšem neudělili dlužníkovi
písemný souhlas s prolomením této hranice. A ti nezajištění věřitelé,
kteří se nestihli přihlásit včas, se mohou za splnění zákonem
předvídaných okolností dočkat situace, že nakonec nedostanou vůbec nic.
Například
v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře po uplynutí pětileté
lhůty, během které dlužník řádně splácel a splnil další svoje
povinnosti, je oprávněn podat k soudu návrh na osvobození od placení
pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly
uspokojeny. "A soudy toto osvobození po uplynutí pětileté lhůty, ve
které dlužník řádně splnil veškeré svoje povinnosti, dlužníkům
samozřejmě poskytují. V tom tkví hlavní smysl oddlužení, aby dlužník
mohl začít znovu s čistým štítem. Na základě tohoto osvobození, nejde-li
o zákonem stanovené případy a výjimky, pak už dlužník nemusí hradit nic
dalšího." Uzavírá Mgr. Tomáš Chalupa.
                   
                   
                    Czech Credit Bureau
                     ' 
                    27.10.2014
                    zdroj: www.finparada.cz/zprava_banka.aspx?ID=7531