www.dama.cz - Co dělat, aby vás nenavštívil exekutor?!

08.08.2011 11:20

Bílá obálka se zeleným pruhem nevěstí pro většinu lidí nic dobrého. „Jestliže jste od soudu dostali platební rozkaz, je potřeba si dopis především převzít, a poté rychle jednat!“ důrazně varuje před typicky českým liknavým přístupem k podobným písemnostem Mgr. Rostislav Kovář.

 

Nepodceňujte platební rozkaz – může vám převrátit život vzhůru nohama!

Platební rozkaz pro vás znamená povinnost zaplatit dlužnou pohledávku, a to do 15ti dnů od jeho doručení. Jestliže jste od soudu obdrželi platební rozkaz – máte v podstatě dvě možnosti jak postupovat dál.

„Je-li pohledávka oprávněná, pak ji co nejrychleji uhraďte, vyhnete se tak dalším poplatkům souvisejícím s vymáháním. V případě, že je celková částka příliš vysoká, spojte se s věřitelem a pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři. Mějte však na paměti, že není žádnou povinností věřitele, vám tento splátkový kalendář umožnit, záleží jen a jen na jeho dobré vůli!“ upozorňuje na častý omyl dlužníků Kovář.

Druhou možností je aktivní obrana, a to v okamžiku, kdy jste například dluh už dávno uhradil, výše dluhu je jiná, než uvádí věřitel, dluh je promlčený, nebo jste s věřitelem nikdy nebyli ve smluvním vztahu, ze kterého by vám vyplývaly povinnosti platit, atp. Tyto případy je vždy vhodné konzultovat s právním zástupcem.

 

 

více na: bydleni.dama.cz/clanek.php?id=15107