www.aktualne.cz - Vzniká plán, jak ulevit soudům. Spor o půjčky by už neřešily

13.04.2014 17:06

Soudy nestíhají řešit spory, se kterými se na ně lidé obracejí. Často jde přitom o případy, kdy se strany přou o nezaplacené pokuty z MHD.

Praha - Až jednu třetinu tvoří u soudů spory o pojistné nebo pokuty v hromadné dopravě. Podle první náměstkyně ministryně spravedlnosti Hany Marvanové to v praxi znamená zhruba 200 tisíc případů. Ministerstvo proto chce společně se soudci hledat oblasti, kde by se využívalo alternativní řešení těchto sporů.

Marvanová to řekla na konferenci pořádané Soudcovskou unií. Soudy jsou totiž dlouhodobě přetížené, což podle ministryně Heleny Válkové (ANO) dokazují i čísla o délce civilního řízení. Zatímco v roce 2011 řízení průměrně trvalo 305 dnů, o rok později to už bylo 369 dnů, a loni už to bylo dokonce 389 dnů. "Obávám se, že doba se bude prodlužovat i nadále," prohlásila ministryně.

"Před českými soudy se řeší opravdu vše od samého začátku. Vyvedením některých agend by došlo k odbřemenění soudů," souhlasí s myšlenkou viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad. Podle něj není řešením stálé zvyšování počtu soudců. Česká republika totiž už nyní patří mezi země s nejvyšším počtem soudců na počet obyvatel. Cestou není ani navyšování administrativních pracovníků, soudci by si totiž měli ponechat "jistou exkluzivitu".

Před možnými problémy s odklonem však varoval zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. "Daleko lépe se něco zavádí s čistým stolem, než když se mění stávající praxe," upozornil. Je prý otázkou, zda se podaří najít takové mimosoudní orgány, které budou mít u lidí autoritu.

Čeká se na nový soudní řád

//cdn.i0.cz/public-data/a1/64/36ff7572363e87704977f79316c9_r16:9_w200_h113_gd766ddbc9fbb11e3a2c2002590604f2e.jpg 

Foto: Vojtěch Marek

Válková počítá s tím, že alternativní řešení sporů by měl ve větší míře umožnit nový občanský soudní řád, spolu s trestním řádem jeden ze dvou základních procesních předpisů, jejichž vytvoření si Válková vytkla za cíl.

V případě nového soudního řádu vznikne tým expertů okolo místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy. Tým zatím ještě není složen, Válková však předpokládá, že v horizontu dvou až tří let by už mohl být hotový návrh, který by putoval do legislativního procesu.

Soudy by si měly kromě trestněprávních věcí ponechat i složité spory z občanského, pracovního nebo finančního práva. Naopak mimosoudně by se podle ministerstva mohly řešit spory ohledně půjček a úvěrů, spory o úhradu za dodávky elektrické energie a plynu nebo už zmíněné spory týkající se placení pojistného či pokut v hromadné dopravě.

Mediace je zatím v pozadí

V současné době se v českém soudnictví využívají dvě formy alternativního řízení: rozhodčí řízení a mediace. Zatímco arbitráž je díky své rychlosti používána poměrně často v majetkových sporech, mediace zatím tak obvyklá není. Je totiž vhodná v případech, kdy obě strany mají zájem na vyřešení sporu a vystupují aktivně. "Myslím, že v oblasti civilní mediace je co zlepšovat," konstatovala sama Válková.

Jedním z problémů je totiž mimo jiné i nedostatek mediátorů. Ti totiž velice často neprojdou sítem zkoušek. Což uznává i Martina Doležalová, která v České advokátní komoře vede sekci alternativního řešení sporů. Zkoušející prý často kladou velký důraz na psychologickou stránku, naopak se snaží potlačit klasické právnické myšlení. "Odpad je veliký, jen na komoře projde zhruba třetina lidí," podotkla Doležalová.

O přetížení soudů se začalo znovu mluvit na přelomu roku v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku. Podle něj totiž budou muset soudy například do tří let přezkoumat všechna předchozí rozhodnutí o svéprávnosti. Tím se zpomalí práce zejména nejnižších, okresních soudů.

Podle prezidenta Soudcovské unie a kandidáta na ústavního soudce Tomáše Lichovníka se však zatím černé scénáře nenaplnily. "Ještě je příliš brzy, protože většina věcí se ještě stále řeší podle starého občanského zákoníku. Samozřejmě podle nové úpravy se postupuje například v rodinných věcech, ale těch není tolik, aby se to na činnosti soudů nějak výrazně projevilo," řekl již dříve Aktuálně.cz.

autor: Mikuláš Klang

zdroj: zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-ulevit-soudum-cast-sporu-by-se-mela-resit-mimo-ne/r~74de85e4c18711e3b3cb002590604f2e/