UPC stále žaluje své bývalé klienty Aneb dlužníkem snadno a rychle

28.11.2012 14:59

K tomu, abyste se stali dlužníkem, stačí málo, přestěhovat se nebo jen vypovědět služby od UPC. Po roce nebo i déle vám přijde výzva k úhradě 5ti tisícové pokuty za pozdní vrácení nebo dokonce za nevrácení modemu či set top boxu. Máte-li doklad o včasném poslání modemu, máte štěstí. V opačném případě se budete muset o své peníze soudit. A naděje, že spor vyhrajete je vysoká!

 

Lhůta na vrácení modemu je však pouze sedmidenní, a pokud se zrovna stěhujete, snadno se stane, že lhůtu byť jen o den či dva zmeškáte. Stejně jako se to stalo Petrovi S. z Prahy. „Smlouvu s UPC jsem ukončil, doplatil jsem poslední splátku a na poštu odnesl modem. Tím pro mě celá záležitost skončila. Po více jak dvou letech mi přišel od soudu platební rozkaz od Českého inkasního kapitálu na zhruba 16 tisíc korun. Teprve oklikou jsem zjistil, že tato firma od UPC odkoupila můj údajný dluh 5 tisíc korun a rovnou mě zažalovala.“ Upomínka, kterou firma prý posílala, mířila na jeho původní bydliště, které měl ve smlouvě s UPC. Tam však nebydlel, proto se o pokutě dozvěděl až díky dopisu od soudu. 

Pokuta pět tisíc – padni komu padni?

Je zajímavé, že UPC a potažmo Český inkasní kapitál žalují o pokutu 5 tisíc nejen u nevrácených případů, ale i ty klienty, kteří jej byť se zpožděním, ale vrátili. Protože je však firma dlouhou dobu nijak nekontaktovala, žili v domnění, že je vše v pořádku. Když jim po roce nebo dvou přijde výzva k zaplacení pětitisícové pokuty nebo rovnou platební rozkaz od soudu, je vcelku pochopitelné, že jim doklad o zaslání přístroje už chybí. „Přesto těmto klientům soudy dávají zapravdu a zprošťují je povinnosti pokutu platit.“ Upozorňuje Mgr. Rostislav Kovář z bezplatné právní poradny poradnaveritele.cz

Pokutě od UPC se aktivně braňte!

„Pokud po vás UPC prostřednictvím Českého inkasního kapitálu požaduje pokutu za nevrácený nebo pozdě zaslaný modem či set top box, rozhodně se braňte.“ Doporučuje Kovář. „V první fázi je velmi důležité podat včas odpor proti platebnímu rozkazu, na tento krok máte lhůtu 15ti dní od převzetí obálky s platebním rozkazem. Pro každý případ však doporučuji svěřit se do rukou advokáta, který navrhne další postup. Soudy totiž slyší na argumenty, které dokazují, že výše pokuty není úměrná hodnotě zapůjčeného přístroje, a proto je v rozporu s dobrými mravy.“ Dodává Kovář a případy z poslední doby mu dávají za pravdu.

Pokuta není přiměřená hodnotě zařízení

Pokuta pět tisíc korun za modem v zůstatkové hodnotě několika stokorun se soudům jeví jako nepřiměřená, proto velmi často rozhodují ve prospěch bývalých klientů. „Spousta lidí však pokutu raději zaplatí, jen aby měli klid nebo se nemuseli dostavit k soudu. Často se setkávám s názorem, že proti tak velké firmě nemají šanci uspět nebo že náklady na právníka jsou vyšší než samotná pokuta. Ale opak je pravdou. Existuje celá řada advokátů a právních poraden, včetně té naší, které se zdarma ujmou zastupování klienta v této kauze.“ Uzavírá Kovář.

 

Několik čísel závěrem:

  • UPC realizuje cca 1,2 milionu služeb denně a ročně této firmě nevrátí zapůjčený přístroj podle smlouvy zhruba 30.000 klientů
  • Vrátit modem nebo set-top box je nutné do 7 dní od ukončení smlouvy
  • Nevrátí-li klient zařízení dle smlouvy nebo dluží-li za službu, obdrží upomínku! /bohužel často na adresu, ze které se odstěhoval, nebo na e-mail, který mu UPC automaticky zřídilo při podpisu smlouvy, a který nejspíš ani jednou nepoužil./
  • Pokud vám přijde od soudu platební rozkaz, je nutné proti němu podat nejpozději do 15ti dní odpor – pozor do patnáctidenní lhůty se počítají i víkendy a svátky!