Nový občanský zákoník - věřitel, versus dlužník od 1. 1. 2014

09.12.2013 10:48

Pokud dlužník splácí dluh, nový občanský zákoník říká, že splátky jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté smlouvou, a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh. Celkový dluh tak neustále roste o další a další úroky, dokud není zcela zaplacen. Dříve si mohl dlužník určit, že plní na jistinu a pokud byla tato základní částka splacena, dluh nemohl dále růst.

Nový zákoník sice dlužníkovi neupírá volbu, na jakou část dluhu má splátka jít, ale pokud jde jinam, než v jakém pořadí určuje zákon, pak se začne úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky. Dlužník tak bude muset zaplatit i úroky z úroků a splácení se mu tak výrazně prodraží.