Luxusní dovolená za moje peníze? Řekla jsem si - UŽ NE!

13.11.2011 21:10

Začala jsem nepravidelně pracovat na živnostenský list pro jednoho podnikatele a vše probíhalo tak, jak mělo. Odvedla jsem svojí práci a on mi zaplatil. Posléze se platby začaly zpožďovat a prodlevy mezi nimi byly čím dál delší, takže se faktury u pana podnikatele začaly hromadit, až se nastřádaly do výše 40.000 Kč. Bohužel jsem nebyla sama, zjistila jsem, že stejným způsobem nezaplatil dalším pěti lidem. Celková výše všech pohledávek činila téměř 1/2 milionu korun a pan podnikatel přestal se svými věřiteli - tedy i se mnou komunikovat.

Volali jsme mu, psali e-maily, sms, doporučené dopisy - jednoduše jsme se ho snažili kontaktovat a zjistit stav svých plateb. Všechno bylo marné. Podle informací od jeho blízkých pobýval i s rodinou v zahraničí, kde kupoval nemovitosti, cestoval a finanční nouzí rozhodně netrpěl. K tomu, aby vyrovnal své dluhy v tuzemsku se však neměl.

Teprve poté, co jsem se spojila s Mgr. Rostislavem Kovářem a pustila se do vymáhání dluhu soudní cestou se "ledy prolomily" a faktury, které zůstávaly víc jak 1,5 roku nezaplacené a zdály se být jednou pro vždy nedobytné, jsem po vydání elektronického platebního rozkazu dostala cca do 3 měsíců uhrazené.

K mému vlastnímu údivu mě to stálo minimum času /cca 2 hodinová schůzka/ i peněz /zatím jsem uhradila pouze soudní poplatky a drobnou odměnu advokátovi za čas strávený na této schůzce, zbývající honorář obdrží advokát ještě od onoho pana podnikatele - na základě rozhodnutí soudu/. Doklady - faktury, objednávky a předávací protokoly jsem si vytáhla z účetnictví z roku 2008, s tím problém nebyl vůbec.

Byl to můj první soudní spor, do kterého jsem šla a zpětně musím říct, že toho vůbec nelituju. Naopak! Po necelých dvou letech jsem konečně dostala svoje peníze, na které mám nárok a které mi samozřejmě chyběly.