Jak reagují dlužníci na upomínky?

06.08.2010 11:49

Jak reagují dlužníci na upomínku týkající se vymáhání dluhů?
• Na první výzvu k úhradě dlužné částky nereaguje 75 procent lidí.
• Na druhou výzvu reaguje jen 18 procent dlužníků.
• Na další výzvy reaguje v průměru 21 procent dlužníků.
Zdroj: převzato z volně dpstupného průzkumu M.B.A. Finance, květen 2010