Informace o probíhajících kauzách ve správě Poradny věřitele

22.11.2011 16:48

Máte-li dotaz ke stávající kauze, kterou řešíte naším prostřednictvím, prosím, kontaktujte nás e-mailem na: poradna@poradnaveritele.cz

1/ Vašemu dotazu/případu se budeme věnovat v nejkratším možném termínu - obvykle do 14ti dní

2/ Klienty o probíhajících kauzách informujeme vždy písemně

3/ Činíme tak zcela automaticky, a to jen a výhradně v okamžiku, kdy dochází v případu k nějakému posunu

4/ Je důležité si uvědomit, že lhůty u soudních sporů jsou různě dlouhé a počítají se na měsíce

5/ Zažalovaný soudní spor je výlučně v kompetenci příslušného soudu (nikoliv vašeho advokáta) a nelze žádným způsobem urychlit - neustálým dotazováním svého právního zástupce svůj případ nijak neurychlíte - jen docílíte toho, že se naši pracovníci nemohou věnovat případům, které naši pomoc potřebují - v tomto bodě předem děkujeme za pochopení

6/ Máte-li již zažalováno, pak díky číslu jednacímu u vašeho případu, můžete jednotlivé souní kroky sledovat na www.justice.cz

7/ Jakmile je spor ukončen - tzn. je soudem rozhoduto, informujeme vás o výsledku sporu

8/ Pro zlepšení služeb a zvýšení kmfortu našich klientů připravujeme www rozhranní, ve kterém naleznou vždy čerstvé informace o svém případu - předpokládaný termín spuštění této služby je rok 2012