Důležité

13.04.2011 13:25

 

Než předáte vaši pohledávku k vymáhání, věnujte pozornost těmto bodům:

  • Ověřte si, že vybraná společnost má oprávnění poskytovat právní služby a zda je společnost zapsána v obchodním rejstříku www.justice.cz
  • V případě, že podepisujete plnou moc, ověřte si na na stránkách www.cak.cz zda advokát je zapsán jako člen advokátní komory.
  • Než podepíšete plnou moc nebo smlouvu, nechte si doklady předem zaslat a v klidu je přečtěte.
  • Nechte si předem vyčíslit veškeré případné náklady na vymáhání, a to i pro případ, že budete chtít  odstoupit od smlouvy.