Co dělat, když obdržíte tzv. „platební rozkaz“? …aneb poslední šance, než zazvoní exekutor

16.05.2011 10:51

Bílá obálka se zeleným pruhem nevěstí pro většinu lidí nic dobrého. „Jestliže jste od soudu dostali platební rozkaz, je potřeba si dopis především převzít, a poté rychle jednat!“ důrazně varuje před typicky českým liknavým přístupem k podobným písemnostem Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného poradenského serveru www.poradnaveritele.cz

 

Nepodceňujte platební rozkaz – může vám převrátit život vzhůru nohama!

Platební rozkaz pro vás znamená povinnost zaplatit dlužnou pohledávku, a to do 15ti dnů od jeho doručení. Jestliže jste od soudu obdrželi platební rozkaz – máte v podstatě dvě možnosti jak postupovat dál.

Je-li pohledávka oprávněná, pak ji co nejrychleji uhraďte, vyhnete se tak dalším poplatkům souvisejícím s vymáháním. V případě, že je celková částka příliš vysoká, spojte se s věřitelem a pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři. Mějte však na paměti, že není žádnou povinností věřitele, vám tento splátkový kalendář umožnit, záleží jen a jen na jeho dobré vůli!

Druhou možností je aktivní obrana, a to v okamžiku, kdy jste například dluh už dávno uhradil, výše dluhu je jiná, než uvádí věřitel, dluh je promlčený, nebo jste s věřitelem nikdy nebyli ve smluvním vztahu, ze kterého by vám vyplývaly povinnosti platit, atp. Tyto případy je vždy vhodné konzultovat s právním zástupcem. POZOR! Proti povinnosti uložené platebním rozkazem se můžete aktivně bránit podáním tzv. odporu, který musí být u soudu, podán nejpozději 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Po uplynutí této doby už nemáte žádnou šanci zvrátit rozsudek!

Od platebního rozkazu až k exekuci

V případě nepodání odůvodněného odporu či neuhrazení dlužné částky, nabývá vám doručený platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. To znamená, že předá-li věřitel tento rozsudek exekutorovi, ten vás může v nejbližší době navštívit a navíc si za svoji práci naúčtuje i příslušnou odměnu, kterou budete muset také uhradit.

Dostanete-li platební rozkaz – vždy jednejte co nejrychleji!

„Řada lidí se mylně domnívá, že když dostane platební rozkaz, který je vydán například na již promlčený dluh nebo na částku, o které jsou přesvědčení, že platit ani nikdy neměli, nemusí na tento dopis od příslušného soudu vůbec reagovat. Opak je však pravdou a takové poznání pro ně bývá obvykle velmi drahé.“ Upozorňuje Kovář.

Teprve včasným podáním odporu například u zmiňované promlčené pohledávky dojde ke zrušení vydaného platebního rozkazu v celém rozsahu. Pokud rozporujete výši pohledávky, její oprávněnost a podobně, tak po podání odporu dojde ke zrušení platebního rozkazu a soudní obvykle nařídí v dané věci jednání.

Že není radno podceňovat jakékoliv dluhy, se přesvědčila i paní Alena. Jako řada dalších lidí byla donedávna zvyklá platit složenky se zpožděním a sem tam se jí i stalo, že nezaplatila vůbec. „Vzpomínám si z poslední doby na případ paní Aleny, dlužila jedné finanční společnosti necelé 3.000 Kč, na žádnou ze zaslaných upomínek nereagovala a svůj dluh neuhradila. Stejným způsobem postupovala i v případě obdrženého platebního rozkazu, jaké pak bylo její překvapení a rozhořčení, když jí na dveře zaklepal exekutor!“ uvádí Kovář.

 

Zapamatujte si

  • Soud nepotřebuje k vydání platebního rozkazu slyšení žalovaného
  • Platebním rozkazem se žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení rozkazu zaplatil požadovanou částku a náklady řízení
  • Na podání odporu běží lhůta 15 dnů od doručení, nebo je dlužník povinen v této době žalovanou částku plně uhradit.
  • Pokud žalovaný nechce platební rozkaz zaplatit, musí podat odůvodněný odpor k soudu, který tento platební rozkaz vydal
  • Pokud žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, ruší se tím tento rozkaz a soud nařídí v dané věci jednání
  • Platební rozkaz, vůči němuž žalovaný nepodal odpor, má účinky pravomocného rozsudku a slouží jako podklad pro vydání exekučního titulu