Český rozhlas -Vyúčtování energií a služeb. Na koho se obrátit v případě nejasností a přeplatků?

07.03.2016 14:48

Každoročnímu vyúčtování služeb je vhodné věnovat pozornost, jedná se ostatně o hlavní možnost, jak si majitelé a nájemci bytů mohou zkontrolovat, jaká je jejich spotřeba a jestli neplatí víc, než by měli. Jak se přitom zachovat, pokud hodnoty vypadají podezřele?

Majitel nebo správce domu je povinnen doručit nájemníkům vyúčtování za uplynulé zúčtovací období nejpozději do čtyř měsíců od konce toho daného období, což je zpravidla do 30. dubna. Pokud to neučiní, je pro něj v zákoně stanovena pokuta ve výši 50 korun za každý započatý den po zmíněné lhůtě.  

„V každém vyúčtování musí být především uvedeno skutečné využití služeb, tedy například, kolik jste protopili, kolik vody jste vytočili a tak dále, a pak tam musí být uvedeno, kolik peněz jste zaplatili v uplynulém roce na zálohách za jednotlivé služby. A pak pochopitelně rozdíl mezi tím,“ říká mluvčí bezplatného poradenského portálu Poradna věřitele.cz Mgr. Kateřina Procházková.  

Mezi služby patří dodávka tepla, vodné a stočné, odvoz komunálního odpadu, služby související s užíváním společných prostor domu, jako je osvětlení, úklid, používání výtahu a podobně.  

O detailní rozpis vyúčtování je nutné zažádat

Informace o nedoplatcích posílejte kvůli dokladu doporučeně - Foto: Fotobanka  Stock Exchange,  shho

Informace o nedoplatcích posílejte kvůli dokladu doporučeněFoto: Fotobanka Stock Exchange, shho

Každý nájemník má právo nahlédnout i do podrobného vyúčtování služeb pro celý dům, není to ale automatické. O detailní rozpis vyúčtování musí požádat, a to nejlépe písemnou formou. Z něj si pak může pořídit opis nebo kopii v případě, že zjistí nějaké nesrovnalosti. 

Pokud máte dojem, že vyúčtování nesedí, například máte velký nedoplatek za vodu a přitom jste polovinu roku strávili na chatě, je potřeba podat písemnou námitku. 

„Je důležité ji poslat poštou, a to navíc doporučeně. I když ji třeba posíláte majiteli domu, který bydlí ve vedlejším bytě. To proto, abyste měli v ruce doklad, že jste tu námitku skutečně poslali a že jste ji poslali včas, tedy ve stanovené lhůtě, která představuje 30 dní od doručení vyúčtování,“ radí Kateřina Procházková. 

Přeplatky se dají převést nebo vrátit

Písemná námitka by měla obsahovat zdůvodnění, proč s vyúčtováním nesouhlasíte, případně i údaje z vodoměrů či jiných měřičů. Odpověď byste od rozúčtovatele - správce nebo majitele domu, sdružení vlastníků jednotek - měli obdržet také písemně nejpozději do 30 dnů. 

„Je důležité ji poslat poštou, a to navíc doporučeně. I když ji třeba posíláte majiteli domu, který bydlí ve vedlejším bytě. To proto, abyste měli v ruce doklad, že jste tu námitku skutečně poslali a že jste ji poslali včas“

Pokud se ve vyúčtování za služby objeví naopak přeplatek, může vám ho dodavatel té které služby převést do nového zúčtovacího období. Anebo vám peníze může vrátit. Tyto možnosti zjistíte v obchodních podmínkách dodavatele služby. 

„Každopádně se s požadavkem na vrácení peněz můžete zkusit na dodavatele obrátit. Je možné, že vám vyjde vstříc, i když tato varianta v jeho obchodních podmínkách uvedena nebude,“ říká Procházková. 

Kromě toho můžete požádat dodavatele i o snížení měsíčních záloh. Zejména pokud se přeplatek za jeho služby objevil v několika posledních vyúčtováních a je tedy jasné, že vaše spotřeba očividně není tak vysoká.

 

zdroj: www.rozhlas.cz/strednicechy/poradime/_zprava/vyuctovani-energii-a-sluzeb-na-koho-se-obratit-v-pripade-nejasnosti-a-preplatku--1591277