bydlet.cz - Cesta vlakem, nebo busem: na co máte od dopravce nárok?

22.07.2015 15:43

Zdaleka ne všechny dovolené proběhnou letecky, na dovolenou se můžete také dostat vlakem nebo autobusem a pro tento způsob cestování platí obdobná pravidla, jako pro letecké dopravce.

Pokud je vaše vlakové spojení zrušeno nebo zpožděno, je dopravce povinen vám během čekání poskytovat adekvátní informace o situaci. Jestliže zpoždění dosáhne jedné hodiny a více, máte nárok na zrušení cesty a vrácení peněz za jízdenku. V některých případech mají cestující nárok na zajištění zpáteční jízdy do výchozího bodu, pokud kvůli zpoždění nelze naplnit účel cesty nebo na dopravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu.

Na náhradní dopravu máte nárok i tehdy, pokud vlak uvízne na trati a dojde k zastavení dopravy. Během zpoždění pak máte nárok na občerstvení, které je úměrné době čekání a je-li to nutné i na ubytování. Finanční kompenzace při zpoždění vlaku jsou pak následující. Při zpoždění 1 – 2 hodiny lze žádat o kompenzaci ve výši 25 % z ceny jízdného, při zpoždění nad 2 hodiny máte nárok na 50 % kompenzaci. Pozor na tuto částku nemáte nárok v případě, že jste byli o zpoždění informování před nákupem jízdenky! Jestliže s sebou máte zavazadlo, které vám dráhy přepravují v odděleném prostoru a při tom i poškodí nebo ztratí, máte nárok na kompenzaci do výše 1.300 Eur, ale opět musíte doložit jeho cenu, v opačném případě obdržíte 330 Eur za jedno zavazadlo.

České dráhy

Pokud cestujete s ČD, pak máte nárok na vrácení celé nebo poměrné části jízdného za neprojetý úsek, jestliže jste kvůli mimořádnostem v dopravě cestu nedokončil. V případě, že vám ujede díky zpoždění poslední přípoj, máte nárok na alternativní přepravu do cílového místa. Autobus nebo taxi vám České dráhy proplatí až do výše jednoho tisíce korun. Podobně, jako jinde v Evropě, i u nás platí nárok na kompenzace z jízdného při zpoždění 1 – 2 hodiny a déle než 2 hodiny, ovšem jsou limitovány minimální vyplácenou částkou a to ve výši 100 , pokud by kompenzace byla nižší než sto korun, neproplácí se. Odškodnění se nevztahuje na zpoždění způsobená počasím nebo sebevrahem.

Cesta autobusem

Kompenzace lze žádat také u zpoždění linkových autobusů, které jezdí na trasách delších než 250 km a jejichž výstupní nebo nástupní místo je na území členského státu EU. Pokud dojde ke zrušení nebo zpoždění spoje linkové dopravy o více jak 2 hodiny, může si vybrat mezi pokračováním či přesměrováním do cílového místa, nebo získá náhradu jízdného. Jestliže dopravce cestujícímu nenabídne možnost rozhodnutí, má právo požadovat náhradu škody ve výši 50 procent z ceny jízdného.

V případě, že bude zrušen nebo o více než 90 minut zpožděn odjezd autobusu u dálkových spojů, kde cesta trvá více než tři hodiny, má dopravce povinnost poskytnout cestujícím bezplatně občerstvení. Ubytování jim pak musí zajistit v případech, kdy je nezbytný jeden nebo více noclehů. Celkové náklady na ubytování mohou být omezeny na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc a na nejvýše dvě noci.

Výše odškodnění za ztrátu či poškození zavazadel může činit až 1200 euro za zavazadlo.

 

Zdroj: www.poradnaveritele.cz

zdroj: www.bydlet.cz/383296-cesta-vlakem-nebo-busem-na-co-mate-od-dopravce-narok/