Žaluji svého dlužníka - praktické informace

18.02.2011 13:14

Jaké kroky následují v případě, že jste se rozhodl žalovat svého dlužníka a vymáhat pohledávku?

  1. Shromáždíte veškeré potřebné písemné dokumenty pro vymáhání dluhu, které s případem souvisí.
  2. Objednáte se na bezplatnou konzultaci do Poradny věřitele - je nutné si rezervovat přesnou hodinu návštěvy, ať zbytečně nečekáte!
  3. Proberete svůj případ s právníkem - společně vyhodnotíte, zda máte šanci vyhrát soudní spor.
  4. Rozhodnete se, zda podáte žalobu sám, nebo prostřednictvím našeho právního zástupce.
  5. Podáte k soudu řádně vyplněný návrh na platební rozkaz či návrh na elektronický platební rozkaz (u EPR je nižší soudní poplatek).
  6. Zaplatíte soudní poplatek v příslušné výši, a to přímo na účet soudu, příslušný soud vás k tomu sám vyzve.
  7. Čekáte na rozhodnutí soudu - obvyklá doba je 3 - 7 měsíců, ale záleží vždy na vytíženosti soudu. Tuto dobu nelze nijak urychlit, v případě, že jste podali žalobu prostřednictvím Poradny, pak vás po odbržení vyjádření soudu obratem informujeme.
  8. Po vydání rozhodnutí soudu běží lhůta na podání odporu.
  9. V případě, že není podán odpor, musí vám dlužník zaplatit svůj dluh. Neučiní-li tak, máte právo takto odsouzený případ předat exekutorovi.
  10. V případě, že je dlužníkem podán oprávněný odpor, nařídí soud jednání a o příslušných termínech vás bude písemně informovat.