www.secviet.cz Tư vấn tài chính : Người trong gia đình và bạn thân dễ bị „ xù“ nợ… (Nejčastěji ošizení věřitelé jsou v Česku příbuzní a kamarádi)

03.11.2010 16:40

Không phải là các ngân hàng hay các tổ chức cho vay lãi thường xuyên bị thiếu tiền nợ, mà là người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Không có số liệu thống kê cụ th, vì bạn thân hay người họ hàng thường cho vay tiền nhưng không có giấy tờ gì để đảm bảo chc chn vic đòi lại tiền cho vay như các công ty cho vay tiền vẫn đảm bảo bằng hình thức tịch biên tài sản để truy nợ qua các cơ quan đòi n.

 

více na: https://www.secviet.cz/?SubID=2819&ID=14&result=view