www.novinky.cz - Až 160 tisíc dětí je v ČR bez řádně hrazeného výživného

31.01.2012 10:11

V České republice žije až 400 tisíc dětí v rozvedených rodinách, přičemž asi 40 % z nich nedostává od rodiče, se kterým nežije, výživné. Zhruba 160 tisíc dětí je tak ze strany expartnera finančně nezaopatřeno, což se samozřejmě může odrážet na jeho životní úrovni. Podle odborníků se ale vymahatelnost dlužných alimentů výrazně zlepšila. 

Má-li rodič v ruce soudní  rozsudek o výživném, pak lze velmi snadno uvalit exekuci na plat expartnera či expartnerky, a to až do výše 66 % z platu.

"Úhrada soudem stanoveného výživného na dítě má přednost i před jinými závazky dlužníka a srazit mu lze ze  mzdy skutečně až dvě třetiny platu, “ potvrzuje Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného právně poradenského portálu poradnaveritele.cz, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a dodává:

„Velkou výhodou je, když výživné stanoví soud. V tu chvíli lze podobné případy řešit ve srovnání s jinými kauzami velmi rychle. Samotný rozsudek stanovující výši výživného se v tu chvíli stává exekučním titulem.“

Jak dlouho vymáhání peněz trvá?

Vždy záleží na výši dosavadního dluhu a majetkových poměrech dlužníka. Jiná situace bude v případě pracujícího člověka a zcela jinak tomu bude u někoho, kdo je bez domova nebo žije výhradně ze sociálních dávek od státu. Od toho se také odvíjí doba, za jakou je exekutor schopen dlužné výživné vymoci.

Exekutor může dlužníkovi obstavit účet, strhnout mu část mzdy nebo provést mobiliární exekuci na majetek v místě bydliště. V posledně jmenovaném případě nezáleží na tom, zda se dlužník zdržuje ve svém trvalém bydlišti či nikoliv. Exekutor má totiž právo navštívit příbytek, ve kterém se dlužník zdržuje fyzicky, přitom nezáleží na tom, kde je hlášen formálně. „Některé případy se tak mohou vyřešit za pár měsíců, jiné se naopak řeší léta," upozorňuje Kovář.

Stálý dohled nad platební morálkou expartnera

Zároveň lze díky současné právní úpravě zajistit stálý dohled nad platební morálkou expartnera, který je povinný hradit výživné. V praxi se stává, že dlužník pod dojmem exekuce začne krátkodobě hradit své závazky včas, ale po určité době opět přestane na své děti posílat soudem stanovené výživné.

„V takovém případě je možné vymáhat současnou povinnost hradit. To znamená, že dlužník už neposílá alimenty na účet expartnera, ale rovnou na účet exekutora, který je teprve poté předává věřiteli. Pokud dlužník v daném termínu nezaplatí, exekutor na nic nečeká a rovnou může jednat. Takové nařízení je platné až do odvolání věřitelem nebo do skončení vyživovací povinnosti dlužníka,“ doporučuje Kovář další možné varianty jak preventivně naložit s notorickými dlužníky.

více zde: https://www.novinky.cz/zena/deti/257661-az-160-tisic-deti-je-v-cr-bez-radne-hrazeneho-vyzivneho.html?ref=ostatni-clanky