www.kurzy.cz - Půjčili jste někomu pět tisíc? Nejspíš o ně přijdete!

27.08.2012 16:12

Senát vrátil poslancům novelu Občanského soudního řádu s několika připomínkami, jedna z nich se týkala dlužné částky do pěti tisíc korun. Právě tyto peníze by se díky novele od příštího roku staly prakticky nevymahatelné. Senát totiž navrhuje, aby věřitelé neměli u těchto žalob právo na náklady řízení.

V praxi by takto přijatá novela de facto znamenala, že by se dluhy do výše pěti tisíc korun nejspíš přestaly soudní cestou vymáhat.“ Upozorňuje Mgr. Rostislav Kovář z bezplatné právní poradny poradnaveritele.cz „Peníze vynaložené na právníka by všechny věřitele od případné žaloby odradily.“ Vymáhat pohledávky do výše pěti tisíc by v takovém případě byla jen ztráta času a peněz. Tvrdí Kovář. 

Senát nechce přiznávat odměnu u dluhů do pěti tisíc

Diskuzi o výši advokátních odměn vyvolaly případy vymahačských firem. Ty skoupily drobné pohledávky jako pokuty nebo regulační poplatky a šlo jim v první řadě o získání nákladů řízení, teprve poté je zajímala vlastní dlužná částka často ve výši několika desítek nebo set korun. To se letos na jaře změnilo, když výše advokátních odměn klesla na polovinu. Senát chce nyní postupovat ještě razantněji a všem věřitelům s pohledávkou do pěti tisíc nepřiznat ani korunu. Mohli bychom se radovat, že na dlužnících už nebude pro pár korun nikdo dál vydělávat. Skutečnost však není jen černobílá.

Náklady řízení patří věřiteli

V první řadě si je potřeba uvědomit, že náklady řízení nepatří a priory advokátovi, ale věřiteli. „Znamená to, že když vám dlužník peníze dobrovolně nezaplatí, navštívíte právníka, ten připraví žalobu a zastoupí vás u soudu. Vy právníkovi za tyto služby musíte pochopitelně zaplatit. V současnosti vám v takovém případě soud přizná takzvané náklady řízení. Zaplatí je dlužník a slouží na pokrytí odměny advokáta, aby věřitel získal zpět celou dlužnou částku. Pokud tyto peníze od nového roku soud přestane přiznávat, věřiteli se vymáhání částek do pěti tisíc nevyplatí, protože za právní služby může zaplatit víc, než kolik činí dluh.“ Komentuje připravované změny Kovář.

Půjčíš mi pět tisíc?

Dlužníci se v tuto chvíli mohou radovat. Bude-li jejich dluh méně než pět tisíc, je velmi pravděpodobné, že se jejich případ k soudu nedostane. Věřitelům se soudit jednoduše nevyplatí.

Doplatí na to především běžní občané. Problémy budou mít hlavně drobní živnostníci, matky samoživitelky a každý, kdo v dobré víře půjčí sousedovi nebo známému pár tisícovek, aby mu na chvíli vypomohl. „Přestože se jedná nejspíš o úpravu namířenou proti velkým vymahačským firmám, tak paradoxně takzvaní obyčejní lidé pocítí tvrdost novely nejvíce.“ Varuje Kovář. „Jestliže někomu dáte zálohu na práci nebo půjčíte zhruba čtvrtinu průměrné čisté měsíční výplaty, budou vám tyto peníze v rodinném rozpočtu nejspíš citelně chybět. Pokud se podobná situace v různých variantách zopakuje vícekrát do roka, lze předpokládat, že se dluhová spirála spousty rodin roztočí naplno, aniž by se tito lidé chovali jakkoliv nezodpovědně vůči svým financím. Dlužník se jim může smát do očí a oni se stanou „nedobrovolnými sponzory“ lidí, kteří bez skrupulí mohou tuto novelu zneužívat ve velkém.“

Budou krachovat drobní živnostníci?

Přímo do existenčních problémů pak může novela přivést nejen rodiny, ale i řadu drobných živnostníků, kteří často fakturují drobnější částky. A naopak. Je velmi pravděpodobné, že by po přijetí novely řada lidí využila situace a přestala by platit dluhy do výše pěti tisíc víceméně programově. Už dnes spousta dlužníků bere nesplácení drobných částek jako určitý druh sportu a předpokládají, že nad pár stokorunami věřitelé mávnou rukou. A často jim to vychází.

Čeká nás zdražování?

Velké společnosti jako jsou například dopravní podniky, finanční instituce nebo poskytovatelé nejrůznějších telekomunikačních služeb budou do budoucna nuceni zřídit nebo posílit právní oddělení, které bude vymáhat firemní pohledávky. Dlužné částky, které jim lidé neplatí, se celkově šplhají do výše několika milionů. Náklady na takové právní oddělení však něco stojí, a to se s největší pravděpodobností promítne do ceny služeb. Nakonec to tedy zaplatíme my všichni.

Krok zpět

Jestliže poslanci schválí novelu Občanského soudního řádu s připomínkami, které jim navrhl senát, dostaneme se rázem o několik kroků zpět. Částky do výše pěti tisíc korun zůstanou vesměs nevymáhané, což bude jen nahrávat nejrůznějším podvodníkům a lidem zvyklým žít na cizí účet.

Naopak na novelu mohou doplatit slušní lidé, protože stát se věřitelem je velmi jednoduché. Stačí jen zaplatit zálohu řemeslníkovi, cestovní kanceláři, která posléze zkrachuje, nechat si opravit televizor, pračku nebo jiný předmět, který vám už opravna nevydá nebo jej místo opravy ještě více poškodí atp. Případů, jak se stát věřitelem i bez toho, že nikomu žádné peníze nepůjčíte, je celá řada.

Senátorům se částka pět tisíc zdá možná nízká a bagatelní, pro většinu lidí to však nejsou zanedbatelné peníze, o které si mohou dovolit přijít. Vše se rozhodne počátkem září, kdy poslanecká sněmovna rozhodne o finální verzi novely.
 

Kateřina Procházková
PR Director, Ad Notam s.r.o