www.congdong.cz - Tư vấn tài chính : Người trong gia đình và bạn thân dễ bị „ xù“ nợ… (Nejčastěji ošizení věřitelé jsou v Česku příbuzní a kamarádi)

03.11.2010 15:29

Không phải là các ngân hàng hay các tổ chức cho vay lãi thường xuyên bị thiếu tiền nợ, mà là người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Không có số liệu thống kê cụ thể, vì bạn thân hay người họ hàng thường cho vay tiền nhưng không có giấy tờ gì để đảm bảo chắc chắn việc đòi lại tiền cho vay như các công ty cho vay tiền vẫn đảm bảo bằng hình thức tịch biên tài sản để truy nợ qua các cơ quan đòi nợ.

„Chúng tôi phải giải quyết khoảng 80 phần trăm các trường hợp liên quan đến việc vay trả nợ giữa bạn bè và trong gia đình“. Theo thông báo của luật sư Rostislav Kovář từ trang điện tử miễn phí Poradnaveritele.cz và các chuyên gia tài chính cũng chứng nhận điều đó.

 

více na: https://congdong.cz/home/5517/tu-van-tai-chinh-nguoi-trong-gia-dinh-va-ban-than-de-bi-%E2%80%9E-xu%E2%80%9C-no%E2%80%A6-nejcasteji-osizeni-veritele-jsou-v-cesku-pribuzni-a-kamaradi.htm