www.congdong.cz - Làm gì nếu gửi tiền sai vào tài khoản lạ

15.08.2011 11:21

Với sự phát triển của internet, ngân hàng điện tử ngày càng được ưu chuộng. Do đó chúng ta ngồi một chỗ có thể trả tiền hóa đơn sưởi, thu tiền hay chi, nhận được bảng tổng kết các giao dịch và số tiền còn lại thực tế trong tài khoản của chúng ta. Nhưng đôi khi xảy ra với chúng ta rằng do sự đơn giản của ngân hàng điện tử chúng ta trong khoảnh khắc cuối cùng vội vàng và sau đó do căng thẳng hay không chú ý đã đưa ra số tài khoản sai. Sau đó tiền không tới được đúng người cần chuyển. Sẽ làm gì với tình hình như vậy? Liệu chúng ta có nhận lại được tiền không?

Bạn đã gửi tiền nhầm vào số tài khoản khác? Hãy đừng tuyệt vọng. Các bạn không hoàn toàn mất quyền lợi vì điều đó. Người nhận được tiền không thể giữ lại hay tiêu số tiền sai lầm đó. Theo luật phải trả lại số tiền đó. „Mỗi một người mà giữ tiền không thuộc về mình sẽ có nguy cơ bị cáo buộc tội vì sự làm giầu bất công đó,” ông Rostislav Kovář thuộc cổng thông tin Poradnaveritele.cz lưu ý.

 

více na: congdong.cz/home/26419/lam-gi-neu-gui-tien-sai-vao-tai-khoan-la.htm