Pět největších mýtů věřitelů!

10.08.2010 15:13

Prodali jste zboží/služby, vydali jste fakturu nebo jste půjčili kamarádovi, a přestože už je několik týdnů či měsíců po splatnosti, vy stále ještě nemáte zaplaceno? Na své peníze máte oprávněný nárok a není jediný důvod, proč byste se jich měli vzdávat a nechávat je dlužníkovi. 

 

Co nahrává dlužníkům, aby téměř bezstarostně utráceli vaše peníze? „Je to především malá právní gramotnost.“ Konstatuje Mgr. Rostislav Kovář z www.poradnaveritele.cz „Lidé vlastně ani nevědí, co mohou v takovém případě dělat, jak správně postupovat a na koho se obrátit. Nevědí ani kolik je případný soudní spor bude stát, a proto často nad menšími částkami raději mávnou rukou, než aby o své peníze dál bojovali.“

Jak byste měli správně postupovat v případě, že dlužník nevyrovnal svůj dluh v dohodnutém termínu? „Prvním krokem je zaslání upomínky dlužníkovi společně s výzvou k zaplacení, ta by měla obsahovat i konkrétní datum splatnosti. Pokud dlužník v tomto termínu svůj dluh nevyrovná a ani nejeví žádnou snahu komunikovat se svým věřitelem, pak vám nezbývá, než udělat další krok a obrátit se na soud.“ Radí Mgr. Rostislav Kovář.

Nejjednodušší a zároveň nejlevnější variantou je podat k soudu tzv. elektronický platební rozkaz. Již v tomto okamžiku je vhodné shromáždit veškeré podklady, které dokládají, že jste dlužníkovi peníze půjčili, nebo mu dodali objednané zboží či služby, za které nezaplatil – zde je vhodné najít nejen fakturu, ale také objednávku, dodací listy nebo smlouvy. Připravte se, že tyto dokumenty od vás bude soud s největší pravděpodobností požadovat.

Nízké právní povědomí

„Bohužel se u věřitelů setkáváme s množstvím obav, které v řadě případů doslova nahrávají dlužníkům a jejich bezstarostnému životu na cizí účet.“ Vyjmenovává tyto obecně rozšířené mýty Mgr. Rostislav Kovář.

  1. Vymáhání dluhů je drahé - uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě, protože veškeré náklady v podobě soudních poplatků a nákladů na advokáta hradí dlužník resp. ten, kdo bude zavázán k úhradě dluhu. Pouze na počátku je potřeba ze strany věřitele zaplatit soudní poplatek, který je ve výši 4 % z žalované částky, minimálně však 600 Kč, u elektronického platebního rozkazu je tento poplatek dokonce nižší – a sice 2% z dlužné částky vyšší než 15.000 Kč. U částek nižších než 15.000 Kč se hradí paušální poplatek 300 Kč.
  2. Budu muset chodit po soudech  - i toto tvrzení je pouhý mýtus - soudní jednání se nařizují pouze ve 20 až 30 % případů a i při těchto jednáních se vychází výhradně z předložených listin. Pokud máte svoji pohledávku řádně zdokumentovánu, tak vaše účast na soudním jednání není vůbec potřebná.
  3. Vymáhání pohledávek je neúčinné a zdlouhavé - zejména u menších částek je účinnost jejich vymáhání vysoká. Délka vymáhání pohledávky je odvislá zejména od rychlosti soudu a následně i aktivity exekutora. V ideálním případě uplyne mezi předáním pohledávky k vymáhání a samotným vymožením 6 až 7 měsíců.
  4. Vymáhání malých částek se nevyplatí – jak jsme již uváděli, zejména u menších částek v řádu tisíců nebo desetitisíců je účinnost jejich vymáhání velmi vysoká, protože dlužník je obvykle schopen snáze zaplatit dluh. Vymahatelnost dluhů klesá společně s rostoucí výší dlužné částky. Praktický postup je v praxi takový, že exekutoři detailně zmapují majetek a příjmy dlužníka a rozhodnou o dalších krocích při exekuci. Pamatujte, že pro vymáhání dluhu soudní cestou neexistuje žádná finanční hranice – tzn. ani horní, ani dolní!
  5. Vymáhání pohledávek s sebou nese spoustu papírování – k účinnému vymáhání pohledávek potřebujete stejné podklady, které již máte k dispozici v souvislosti s účetnictvím a svojí pracovní činností. Jsou to zejména faktury a záznamy o poskytnutí služeb nebo dodání zboží – jedná se o dodací listy či předávací protokoly.