DOSTALI JSTE PLATEBNÍ ROZKAZ? ZDARMA DOKUMENTY ODBORNĚ POSOUDÍME!

01.11.2012 08:00

Nová služba! Dostali jste od soudu platební rozkaz? Zdarma posoudíme, zda musíte zaplatit! Braňte se, když to lze! Jsou to vaše peníze!

Celou republiku v současnosti zaplavují platební rozkazy od nejrůznějších firem. Přicházejí v obálce se zeleným pruhem na adresu tvalého bydliště dlužníka. Další variantou, která vám může přijít jsou elektronické platební rozkazy - což je v podstatě totéž, rozdíl je jen ve formě podání k soudu. Elektronický platební rozkaz se podává, jak název napovídá, elektronicky a platební rozkaz se posílá poštou nebo se donese na podatelnu soudu osobně. 

Co takový platební rozkaz pro vás v praxi znamená?

Jedná se o nařízení soudu, že musíte do 15ti dní na účet věřitele uhradit dlužnou částku /tzv. jistinu/ + úroky z prodlení + náklady na advokáta protistrany, nebo musíte podat tzv. odpor. Pokud neučiníte ani jedno ani druhé, můžete v nejbližší době očekávat exekutora.

Jak předejít zbytečné platbě nebo exekuci?!

Pošlete nám v příloze mailu na adresu: poradna@poradnaveritele.cz všechny podklady, které vám přišli od soudu. Naši spollupracující advokáti obratem zdarma posoudí, zda dlužnou částku musíte zaplatit nebo naopak.

E-mailem vám poradíme, jak dál postupovat a bude-li to ve vašem případě potřeba a možné, zajistíme vám i právní zastoupení. Ve vybraných případech zajistíme právníka zdarma.

Jak postupovat

  1. nascanujte nebo nafoťte dokumenty tak, aby byly čitelné a zašlete je na poradna@poradnaveritele.cz
  2. VELMÍ DŮLEŽITÉ! V průvodním dopise uveďte datum přezvetí platebního rozkazu na poště nebo u pošťačky
  3. uveďte na sebe telefonický kontakt
  4. poté počkejte na právní analýzu vašeho případu