Luật Séc: Nợ tiền không trả và đề nghị truy tố?

13.09.2011 10:15

Việc không chịu trả nợ không phải là tội phạm hình sự. Đó là những kết luận mà các bạn thường nhận được từ cảnh sát Cộng hòa Séc sau khi các bạn đến cảnh sát đề nghị truy tố những người không chịu trả tiền nợ.

Theo lời bình luận của ông Rostislav Kovář từ cổng thông tin Poradnaveritele.cz thì mặc dù nhiều người cho người khác vay tiền hoặc bị người khác quịt tiền thuê thường đi trình báo cảnh sát nhưng đó không phải là tội phạm hìn sự.

Trong năm ngoái, cảnh sát Séc đã tiếp nhận các vụ trình báo nợ tiền không trả trị giá khoảng trên 200 nghìn korun trong khí đó thì hầu hết các vụ việc này đều không liên quan đến tội phạm hình sự. Nhiều khi người ta cứ lầm tưởng rằng đó là cách giải quyết cho những việc người khác không chịu trả tiền nợ, tiền thuê nhà hay tiền hóa đơn. Những lí do mà họ thường đưa ra ấy là lừa đảo. Nhưng sau đó cảnh sát thường xếp các vụ việc này vào các vụ không đủ bằng chứng cấu thành tội và cho vào quên lãng.

 

více na: www1.vietinfo.eu/luat-sec/luat-sec-no-tien-khong-tra-va-de-nghi-truy-to.html