Luật Séc: Nợ tiền không trả và đề nghị truy tố?

14.09.2011 08:12

Việc không chịu trả nợ không phải là tội phạm hình sự. Đó là những kết luận mà các bạn thường nhận được từ cảnh sát Cộng hòa Séc sau khi các bạn đến cảnh sát đề nghị truy tố những người không chịu trả tiền nợ.

 

více na: www.hnvn.cz/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1525&NVS=d9214b744797e36672a0f3a623c63f00