Lhůta pro zaplacení či podání námitek u směnečného platebního rozkazu

01.03.2016 13:01

Ke dni 1. 5. 2013 došlo ve směnečném a šekovém řízení v případě, že došlo k vydání směnečného či šekového platebního rozkazu, k prodloužení lhůty z 8 na 15 dnů na zaplacení požadované částky a nákladů řízení nebo v téže lhůtě k podání námitek, ve kterých musí být uvedeno vše, co proti platebnímu rozkazu žalovaný namítá. Přesto to málokdo zaznamenal - dotazy v Poradně na toto téma se množí, proto dnes znovu připomínáme!