finexpert.e15.cz - Půjčit nebo nepůjčit peníze kamarádovi?

14.07.2013 15:24

Když peníze nepůjčíte, je možné, že o kamaráda přijdete. Když je půjčíte, může to ve finále dopadnout stejně. Kterých nejčastějších chyb se u půjčování peněz dopouštíme a na co si dát pozor?

Nejrozšířenějším nešvarem u jednotlivců, kteří někomu půjčují peníze, jsou chybějící doklady svědčící o vzniku pohledávky. Půjčujete-li komukoliv, vždy trvejte na sepsání písemné smlouvy. Smlouva nebo směnka je důležitým podkladem pro další právní kroky, vedoucí k vymožení dlužné částky. Pokud nemáte žádný písemný doklad, těžko pak například uspějete u soudu. Věřitel totiž musí prokázat, že dlužníkovi peníze půjčil a pokud tuto skutečnost nedoloží, soud může žalobu zamítnout pro nedostatek důkazů.

Směnku nemůžete vyplnit libovolně

Dalším velmi častým problémem u půjček jsou špatně sepsané směnky. Směnka je dokument, který je přesně definovaný a nesmí v ní nic chybět, ale zároveň ani přebývat. Vždy je lepší si směnku připravit advokátem nebo právníkem, než pak mít v ruce de facto bezcenný papír.

Soud u špatně vystavené směnky obvykle návrh na vydání směnečného platebního rozkazu zamítne s odůvodněním, že věřitelem předložený dokument není směnkou. Stává se tedy, že kvůli počáteční ušetřené tisícovce za právní službu, přijde hodně věřitelů zcela zbytečně o velké peníze.

Bojíme se soudit o vlastní peníze

Věřitel si s dlužníkem nasmlouvá zajímavý úrok z prodlení a pak na splacení pohledávky vlastně ani nenaléhá, protože se domnívá, že mu tak naskakují úroky a jeho peníze mu zatím krásně vydělávají. V okamžiku, kdy se věřitel začne po letech o pohledávku zajímat a potřebuje půjčené peníze vrátit, zjistí, že pohledávka je již dávno promlčená a on nedostane ani úroky, ani původně půjčenou částku. Věřitel tím peníze svému dlužníkovi doslova daruje.

Zdroj: Poradnaveritele.cz

 

Zdroj: finexpert.e15.cz/pujcit-nebo-nepujcit-penize-kamaradovi_1