www.novinky.cz - Rajonizaci exekutorů začíná zvonit umíráček

29.09.2014 12:35

Návrhu na zavedení striktní územní spádovosti exekutorů začíná zvonit
umíráček. Nemá rozhodující politickou podporu. Tomio Okamura (Úsvit) a
Jiří Dienstbier (ČSSD) se v tomto záměru ocitají osamoceni. Ministerstvo
spravedlnosti se k věci staví spíše negativně, i když zatím zvolilo
opatrnou formu.

Vyplývá to z neveřejné
analýzy dopadů teritoriality exekutorů vypracované legislativním odborem
ministerstva, kterou má Právo k dispozici. V analýze konstatuje, že
povinná územní spádovost exekutorů by vedla ke snížení vymahatelnosti
práva přiznaného exekučním titulem.

"Úspěšnost jednotlivých
exekutorů se podstatně liší. Je také otázkou, co by motivovalo exekutora
se zaručeným přísunem pohledávek k vymožení a k efektivnímu postupu,"
uvádí analýza legislativního odboru.

Dnes si může věřitel vybrat
jakéhokoliv exekutora podle jeho úspěšnosti. Cestovní náklady jsou
limitovány vyhláškou ministerstva a tím, co soudy v současnosti
exekutorům přiznávají.

Zálohy a rajóny: koláče i bez práce

Okamurův
návrh na zavedení rajonizace exekutorů by znamenal, že by se věřitel
musel obrátit na exekutora podle místa bydliště dlužníka. To ale není
vše. Současné vedení Exekutorské komory ruku v ruce s tím navíc
prosazuje, aby všichni věřitelé museli zaplatit exekutorovi automaticky a
dopředu za každou začínající exekuci šestitisícovou zálohu. V případě
neúspěšnosti exekuce by propadla do kasy exekutora.

Exekutor by
tak byl především u menších pohledávek pramálo motivován k tomu, aby
povinného skutečně naháněl. Měl by své jisté, aniž by hnul prstem. Na to
by doplatili drobní věřitelé - lidé vymáhající z neseriózních
stavebních firem pohledávky už dávno posvěcené soudem, nebo rodič
požadující marně po druhém úhrady soudem určeného výživného.

Podle
analýzy by "exekutoři postupovali jen o něco efektivněji, než dříve
postupovaly samotné soudy". Jejich úspěšnost vymáhání se přitom
pohybovala kolem tří procent.

Analýza zdůraznila, že mnohé
exekutorské úřady nejsou vůbec připraveny na to, aby reálně začaly
vymáhat více případů, které by k nim díky rajonizaci rovnou spadly.

Často
opakovaným argumentem pro teritorialitu je záměr přitáhnout exekutorům
uzdu. Jenže podle analýzy k většímu dohledu nad exekutory, než je dnes,
nepovede. "Případná teritorialita by v dohledu nad soudním exekutorem
nic nového nepřinesla," konstatuje analýza.

Nad exekutory má bdít státní dozor

I
když materiál nedává politikům výslovně jednoznačné doporučení, zda se
pro územní spádovosti exekutorů vyslovit ANO či NE, na dvou desítkách
stránek zjevně převažují nevýhody.

Připouští "oprávněné
pochybnosti o tom, zda soudní exekutoři postupují vždy spravedlivě vůči
dlužníkům" kvůli tomu, že jsou zároveň podnikateli. Analýza konstatuje,
"že tato pochybnost je podložena reálnou zkušeností z praxe orgánů
veřejné moci, včetně obecných soudů a Ústavního soudu".

Následně ovšem legislativní odbor dodává, že právě z důvodu těchto pochybností je nad exekutory zřízen státní dozor.

V
analýze obsáhle rozepisuje, jaké všechny kontrolní mechanismy jsou nad
exekutory zřízeny, a jaké jim za případné porušení principů
spravedlnosti i procesní pochybení hrozí sankce.

Na závěr uvádí,
jak se k exekutorům postavily sousední země. V Německu je podle
legislativního odboru usilováno o odstátnění exekutorů. V Polsku si
věřitel může vybrat exekutora podle své volby. Hradí ale cestovní
náklady nad rámec oblasti bydliště dlužníka. V Nizozemsku je zavedena
teritorialita.

"V Evropě převládá teritorialita, zároveň však v
mnohých zemích pozorujeme přechod na celostátní působnost exekutorů nebo
rozšiřování jejich teritorií," uzavírá v analýze.

Je očividné, že
politikům se do rozhodování o teritorialitě nechce. Proti brojí banky.
Sice neveřejně, ale o to více v zákulisí. Z tématu proto ustupují i
některé velké neziskové organizace, které ho dříve velmi často ve jménu
absolutní ochrany dlužníka otvíraly.

Jenže v rámci projektů na
šíření finanční gramotnosti a proti lichvě dostávají peníze právě od
bank, a tak tyto neziskovky ze "svatého boje bez kompromisů" ustupují.

 

Jindřich Ginter, Právo

zdroj: www.novinky.cz/domaci/348885-rajonizaci-exekutoru-zacina-zvonit-umiracek.html